"Akt dziękczynienia i zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski"

  • Drukuj

"Akt dziękczynienia i zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski" [PDF]

Bogarodzico Dziewico, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasza najlepsza Matko! My, parafianie z Górna, z kościoła pod Twoim wezwaniem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, wierząc i wyznając, że jesteś naszą potężną Wspomożycielką, Opiekunką i prowadzisz nas najlepiej do Twojego Syna,  Jezusa.  Przychodzimy tak, jak przychodzili nasi ojcowie, którzy uznali Cię za swoją Królową i przez stulecia pielgrzymowali do Częstochowy, aby wyznać swoją miłość do Ciebie i błagać Cię o pomoc.

Panno Święta,co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, Maryjo Królowo Polski, jako dzieci tego narodu i Twoje dzieci składamy Ci hołd i uwielbienie. O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała! Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie, chwała!

Dwa lata temu we wrześniu 2019 przybyliśmy tutaj, gdzie bije serce narodu, na Jasną Górę, aby zawierzyć Tobie, Maryjo, naszą parafię, duszpasterzy i wiernych. Wiedzieliśmy, że to najlepsza droga do Twojego Syna i bezpieczeństwo naszych losów.  Nie spodziewaliśmy się, że przyjdą tak trudne chwile dla Polski i  całego świata. Ten akt zawierzenia był naszą ostoją w trudnym czasie pandemii. 

Maryjo,z głębi naszych serc  i umysłów dziękujemy Ci za Matczyną opiekę nad naszą parafią  w ciągu tych dwóch trudnych lat. Kiedy wielu osobom wydawało się, że nie ma nadziei, Ty Maryjo, obroniłaś naszą parafię przed zarazą, cierpieniami, śmiercią w największej samotności. Ciągle ufaliśmy – za poetką -  w Twoje słowa, Maryjo:Nigdy jam Ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdym od Ciebie nie odjęła lica. Jam po dawnemu Moc twoja i Siła – Bogarodzica.

Najświętsza Maryjo Panno, królująca z Jasnej Góry. Także dzisiaj oddajemy Ci w Matczyną Twoją opiekę naszą parafię. Widzimy, ile niebezpieczeństw czyha obecnie na nas, czasy są nadal trudne, siły zła nie ustają, aby wyrwać Boga z naszych serc i umysłów. Prosimy Cię słowami najpiękniejszej modlitwy maryjnej,  jaką mamy w języku polskim, wezwaniami Litanii Loretańskiej.

Matko łaski Bożej,uproś dla nas u Twojego Syna zdroje łask dla duszy i dla ciała, Matko dobrej rady, daj wszystkim dobre myślenie o sprawach Bożych i ludzkich, Uzdrowienie chorych, przywróć zdrowie, ulecz,  daj siły do walki z chorobą fizyczną i duchową, Ucieczko grzesznych, wyproś dla wielu naszych parafian szczerą skruchę za grzechy i chęć pojednania się z Bogiem, Królowo Rodzin, opiekuj się rodzinami naszej parafii, aby dzieci były chlubą rodziców, aby chętnie przyjmowały Chrystusa, aby młodzież nie ulegała złu, jakie niesie świat i odważnie trwała przy Bogu i Kościele. Niech rodzice wiernie wypełniają swoje obowiązki wobec Boga, Ojczyzny  i wspólnot rodzinnych, niech starsi znajdą spokój w kochających rodzinach. Miej w opiece osoby samotne. Przybytku sławny pobożności, uproś dla nas kapłanów, świętość na miarę błogosławionych Jerzego Popiełuszki i Stefana Wyszyńskiego.

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki! Amen.

Jasna Góra, 21 września 2021 r.